fa. B. Cramer, papier sinds 1711 Uit 5 papiermolens rondom Ootmarsum ontstond de “Berghuizerpapierfabriek” in Wapenveld Bernardus Kremer (later noemde hij zich Cramer), burgemeester van Ootmarsum zou volgens het gedenkboek in 1711 de eerste papiermolen hebben opgericht in Mander. Dit zou de huidige middelste molen van “Frans” moeten zijn geweest aan de Mosbeek. In 1776 kocht hij deze molen uit de failliete boedel van A.J. Perizonius, die rentmeester was van het Huis Ootmarsum en secretaris op het Stift te Weerselo. In 1780 kocht zijn zoon Willem Cramer de bovenste molen “de Engel” aan de Mosbeek en verhuurde beide molens aan de ervaren papiermaker Tobias van Loo. In 1811 kocht de zoon van Willem, Bernardus Cramer uit de boedel verkoop van Het Huis Ootmarsum met daarin de drie molens “Het Springendal”, “Meerbecke” en de “Hobbemahuisjes” (ook molen “ten Oever” genoemd) in Hezingen/Nutter. In 1884 kocht H.G.D. Cramer de Machinaal Papierfabriek Berghuizen uit een faillissement verkoop “Van Gerrevink” en verhuisde naar Wapenveld.
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
© Willie Bosch
Het 200 jarige jubileumboek van de Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl