E X L I B R I S V E R Z A M E L I N G
Verzameling exlibrissen in diverse grafische technieken
© Willie Bosch
Ex Libris Het Ex Libris in diverse druktechnieken Een Ex Libris (eigendomsmerk) wordt meestal voorin een boek geplakt. Deze vaak zeer mooie prenten werden door grafische kunstenaars gemaakt en gedrukt in uiteen- lopende druktechnieken die met codes werden omschreven. X = hoogdruk C = diepdruk X1 = houtsnede C1 = staalgravure X2 = houtgravure C2 = kopergravure X3 = linosnede C3 = ets X4 = loodgravure C4 = droge naald X5 = zinkgravure C5 = aquatint X6 = metaalgravure C6 = suiker ets X7 = steengravure (China) C7 = mezzotint P = foto reproductie andere technieken P1 = fotografische repro L1 = lithografie P2 = foto lijn S1 = zeefdruk P3 = heliogravure/cliché T = typografie P4 = foto diepdruk T3 = rubber stempel P5 = collotypie Y = fotocopie P6 = foto lithografie CRD = computer reproductie P7 = offset P8 = foto
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl