Papiermolens in Hezingen/Nutter “Erve Meerbecke”, (papiermolen is afgebroken) In 1723 kocht Johann Sigismund van Heiden door ruzie om de waterrechten de erven en opstallen “Lippert” en “Meerbecke” van de hof van Ootmarsum die toen ged. Staten van Overijssel werden genoemd voor de (ver)bouw van twee papiermolens “Springendal en Uelserdijk”. De bewoners van erve Lippert hebben waarschijnlijk overlast gehad van het water opstuwen van de molens “Springendal en Uelserdijk”. Zoon Friederich Johann van Heiden kocht in 1729 het stuk woeste grond tussen de molen aan de Uelserdijk en erve Meerbecke om hier geen last meer van te hebben en verlegde de medebeek via een verhoogd aquaduct naar de Uelserdijk voor de papiermolen van Willem Westerik. Bij erve Meerbecke stond o.a. een waterkorenmolen, die in 1811 door de firma B. Cramer bij de faillissement verkoop van het Huis Ootmarsum werd gekocht. ±1870 werd in deze molen hamerbakken geplaatst voor de papierpulp op het Springendal. Zwier Niterau was papiermaker bij de fa. B. Cramer.
Op erve “Meerbecke” in Hezingen stond de “Pulp” papiermolen van de fa. B. Cramer
Het landschap en de beken van het prachtige Springendal
© Willie Bosch
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl