M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl
Papiermolens in Hezingen/Nutter “Erve Meerbecke”, (papiermolen is afgebroken) In 1723 kocht Johann Sigismund van Heiden door ruzie om de waterrechten de erven en opstallen “Lippert”, Springendal en “Meerbecke” van de hof van Ootmarsum die toen ged. Staten van Overijssel werden genoemd voor de bouw van twee papiermolens “Springendal en Uelserdijk”. De bewoners van erve Lippert hebben waarschijnlijk overlast gehad van het water opstuwen-/omleiden voor deze papiermolens. Zoon Friederich Johann van Heiden kocht in 1729 het stuk woeste grond tussen de molen aan de Uelserdijk en het erve Meerbecke om geen last meer hierover te hebben en verlegde de medebeek via een ver- hoogd aquaduct naar de Uelserdijk voor de papiermolen van mede eigenaar Willem Westerik uit Deventer. Bij erve Meerbecke stond een waterkorenmolen, die pas in 1811 als (pulp) papiermolen in gebruik werd genomen door de firma B. Cramer.
Op erve “Meerbecke” in Hezingen stond de “Pulp” papiermolen van de fa. B. Cramer
Het landschap en de beken van het prachtige Springendal
© Willie Bosch
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E