Sierpapier Verzameling oude sierpapierpapieren Onze werkplaats heeft een mooie verzameling oude sierpapieren die in verschillende technieken zijn gemaakt. De oudste papieren uit onze verzameling zijn een “brokaat- papier” en diverse “Sitjes” uit de 18e eeuw, antiek Aschaffenburg marmerpapieren, diverse stijfsel papieren, gedrukte sierpapieren, oude monsterboeken ect. Onze werkplaats heeft ook samen gewerkt aan diverse ontwerpen voor de boeken van de Nederlandse marmerraar Karli Frigge uit Joppe, zoals het “Samplebook Seymour”, “Samplebook Aschaffenburg” en “The Magic of Marbling”.
D I V E R S E S O O R T E N S I E R P A P I E R
Oud gedrukt sierpapier en een monsterboek van A.Nees & Co, Aschaffenburg (D)
© Willie Bosch
Marmerboeken “The Magic of Marbling” en “Samplebook Aschaffenburg”
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl