Diepdruk (3) De aquatint is een etstechniek waarmee een verwarmde plaat met een zuurbestendig poeder in een stuifkist wordt bestoven. Door de plaat in een zuurbad te plaatsen, bijt het de ruimte om het fijne poeder weg en ontstaan er metaal zuiltjes welke een mooie egale grein vormt waarmee er vlakken en structuren op een plaat kan worden aangebracht doormiddel van maskers. Bij de vernis mou wordt er een kleverig vernis op de metalen plaat aangebracht. Daarop legt men een stuk papier met een korrel structuur waarop met potlood of krijt een tekening wordt gemaakt die doordrukt in de vernis laag. Ook hier wordt de plaat geëtst in een zuurbad, met drukinkt ingevuld, schoon slaan en afgedrukt op een plaatpers. Enkele afkortingen in de prentkunst: A.P. = artist proof, Caelavit = gegraveerd door, Delineavit = getekend door, Divulgavit = gepubliceerd door, Fecit = gemaakt door, Impressit = gedrukt door, H.C., Hors commerse = niet voor commerciele verkoop Lith = gelithograveerd door.
O U D E T E C H N I E K E N I N D E P R E N T K U N S T
Aquatint van Ferdinant- Jean Luigini
© Willie Bosch
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl