P R E N T E N U I T D E B O E K B I N D E R I J
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl
Prenten Prenten uit uit de Boekbinderij Het boek “Twee eeuwen Brandt en Proost” geeft een mooi overzicht van de geschie- denis van de boekbinderij, de uitgeverij en de papierhandel in Nederland. Helemaal rechts een advertentie van G. Oostenbroek en Zoon, Haarlem. Boekbinderij en fabriek van linnen stempel- banden voor “Den Handel” opgericht in 1830. Dit was een “Brocheer Inrichting”, “Particulier Bindwerk”, “Gedenkboeken” enz.
Boekbinderij gereedschap
Boekbinderij gereedschap
Boekbinderij werkplaats
Pannekoek & Comp Papierfabriekanten Heelsum
Boek “Twee eeuwen Brandt en Proost
Advertentie G. Oostenbroek en Zoon
© Willie Bosch