Papiermolen in Geesteren “De Verremoele”, (deze molen is afgebroken) In 1721 verkopen de familie van de overleden Jan Eilers van het Eilershuis (de hof van Gheijsteren) de vervalen “Verremoele” aan de Geesterse Molenbeek. Predikant Ds Wolterus Dull en Lambert Joost, baron van Hamsbroek tot Arentshorst en Weleveld kopen de molen en bouwen er in ±1725 een papier- en oliemolen. Jan Eilers had in 1688 ook Erve Hesselink en de molen van Frans in Mander gekocht. Door overlijden van Jan Eilers is deze molen verkocht aan Dr Antoni Perizonius (Huis Ootmarsum) die er een papiermolen liet bouwen. De Gelderse papiermakers Johannes Ledeboer uit Vaassen (in 1729) en later Antoni van der Kogel (in 1735) en vrouw Gesinsa Floors en 6 kinderen huurden de Verremoele samen met de knecht Jan Hesselink, vrouw Sweer Tjoosten en “meid” Magaretha ten Thije. Er is hier papier geschept tot ongeveer 1762. De molen is in 1930 afgebroken.
In Geesteren stond de papiermolen van Wolterus Dull en van Hamsbroek
Kollergang van de voormalige oliemolen.
De papiermolen “de Verre Moele” stond bij erve Meier aan de Geesterse Molenbeek
© Willie Bosch
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl