Marmerpapier Marmerpapier gemaakt in een bak “slijmgrond” MARMERPAPIER wordt in een bak met slijmgrond IERSMOS (Charageen) of TRAGANTGOM gemaakt, waarop verdunde waterverf vermengd met OSSENGAL wordt gedruppeld zodat het blijft drijven. Met de achterkant van een penseel worden banen door de druppels getrokken die vervolgens met een MARMERKAM in een gewenst patroon worden uitgevoerd. Sinds het begin van de 17e eeuw wordt marmerpapier in Europa gebruikt voor schutbladen en boekomslagen en is via China (suminagashi), India en Persië (kaghaz-i abri "zonloos papier"), Turkije (ebru “wolk”) naar Nederland gekomen. In de papierfabriek van Dessauer in Aschaffenburg (Duitsland) werd het marmerpapier machinaal vervaardigd. Enkele soorten zijn bijvoorbeeld: kammarmer, pauwe- staartmarmer, boeketmarmer, kiezelmarmer, spiraalmarmer ect.
D I V E R S E S O O R T E N S I E R P A P I E R
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl
© Willie Bosch