Prenten Prenten uit de boekdrukkerij Prenten van de boekdrukkunst, waarin nog met losse loden letters de tekst werd gedrukt en de afbeeldingen via een plaat- etspers of doormiddel van een cliché op een boekdrukpers.
P R E N T E N U I T D E B O E K D R U K K E R I J
Klik op de thumbnail om te vergroten
Steendrukpers
Plaat- etspers
Corrigeertang
Zethaak
Schuifgalei
Dresseerplank
Kooien- schenen
Ijzer- sluitwit
Kniehevelpers
Hefboom snijmachine
Tampon
Hollandse letterkast
Zetlijn
Corrigeersteen
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl