D I V E R S E S O O R T E N S I E R P A P I E R
Brokaatpapier Brokaatpapier gemaakt met bladgoud BROKAATPAPIER, een vel papier wordt van te voren met één grondkleur eiwitverf bestreken of voorzien van een vlekkenpatroon doormiddel van een sjabloon. De afbeelding werd uitgestoken op een 6 mm dikke koperen of ijzeren plaat zodat er een reliëf ontstond. De kanten werden afgerond om het ingestreken papier niet te beschadigen. Op deze verhitte plaat werd het bladgoud of goudfolie gelegd en daarop het nog vochtige eiwitpapier dat samen met een viltlaag door een zware WALSPERS werd gepreegd. Alleen de verhoogde delen, de afbeelding, hechten zich door de druk aan het papier en het losse bladgoud/folie konden met een borstel worden weggeveegd. Deze papieren worden ook wel Goudpapier of Augsburgerpapier genoemd omdat het in Augsburg (D) omstreeks 1700 voor het eerst werd gemaakt.
Brokaatpapier ook wel Augsburgerpapier genoemd
Goudleer
© Willie Bosch
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl