Papiermolens in Mander “Perizonius”, (nu molen van “Frans”) In Mander verkocht Jan Hendrik ter Horst aan Dr Antoni Jan Perizonius erve en goed “Hesselink” (1725). Hij liet door gelderse molenbouwers een papiermolen bouwen aan de Mosbeek, dit is nu de molen van “Frans”. In 1727 werd hier Jan van Velthuijsen papiermaker. Waarschijnlijk heeft Bernardus Kremer (later noemde hij zich Cramer), burgemeester van Ootmarsum en papier- fabrikant, hier zijn bemoeienissen mee hebben gehad. Hij kocht in 1776 van de erven Perizonius de papiermolen, maar in een gedenkboek van de Berghuizer Papierfabriek, waar van de familie Cramer de oprichters waren, stond dat deze papierfabriek al in 1711 was opgericht op deze papiermolen te Mander. Later zouden nog 4 Twentse papiermolens aan hun bezit worden toegevoegd.
De voormalige papiermolen van “Perizonius” in Mander, nu de molen van “Frans”.
© Willie Bosch
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl