Van Gelder Zonen Anderhalve eeuw papierfabriek “Van Gelder Zonen” beschreven in het jubileumboek 1784-1934 Pieter Smidt van Gelder werd in 1784 opgenomen in de zaak van zijn schoonvader Maarten Schouten om er zijn loopbaan als papierfabrikant te beginnen in windmolen “de Eendragt” te Wormer (Zaanstreek). In 1685 is deze als oliemolen zijn werk begonnen door Simon Pieterz. Fent. Na diverse succesvolle overnames waaronder de uit Twente afkomstige “Berghuizer Papierfabriek” in 1962 en in 1869 de papierfabriek “de Eendracht” uit Apeldoorn, moest de Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen in 1981 helaas door surseance van betaling de deuren sluiten. Gelukkig is het prachtige Jubileumboek “Van Gelder Zonen” 1784-1934 bewaard gebleven.
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl
© Willie Bosch
Het prachtige jubileumboek Van Gelder Zonen 1784-1934 gedrukt door Joh. Enschede en Zonen, Haarlem op machinaal geschept velijn papier.