Papiermolen in Oldenzaal “De Halve Maan”, (deze molen is afgebroken) Jan Nieuwenhuis kocht in 1705 huis, erf en bier- brouwerij “de Halve Maan’ van de weduwe Gerrit Hampsinck aan de Steenstraat in Oldenzaal. In 1763 werd er aan de Spoorstraat een pel- en oliewindmolen gebouwd door Altena, Blom en Wemmers. Wijnand Nieuwenhuis opent er in 1841 een papierwindmolen en noemt deze idem als de voormalige bierbrouwerij aan de Steenstraat “de Halve Maan”. Ook gebruikt hij de halve maan als watermerk en logo. Werkzaam op de papierwindmolen waren de Apeldoornse papiermaker Wolter Berends Donker en de schepvormen werden gemaakt door Lambert Dijkgraaf die in 1843 een schepvormmakerij bezat in Uchelen. De molen werd in 1858 afgebroken en verkocht aan Anthonie Eikendaal van de voormalige Apeldoornse papiermolen van Pannekoek.
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
In Oldenzaal stond de voormalige papiermolen “de Halve Maan” aan de Spoorstraat.
Wijnand Nieuwenhuis, van de papier(wind)molen had een halve maan als watermerk.
© Willie Bosch
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl