Papiermolens in Mander “De Engel”, (deze molen is afgebrand) De bovenste papiermolen aan de mosbeek werd in 1720 gebouwd door de koopman Hendrik Bolk (of Balk) uit Almelo. Deze later afgebrande molen werd ook wel “Engels Möll” genoemd. Waarschijnlijk om de naam van de vrouw van de papiermaker Gerhardus van der Ham, “Engele Thijmans”, die beide de molen toen huurde. Er woont nu nog steeds een familie van der Ham op dit erf. Later kwam deze papiermolen in handen van de familie Cramer uit Ootmarsum. Tobias van Loo heeft er als papiermaker gewerkt. Misschien familie van predikant Jacob van Loo uit Ootmarsum die het “dagboek van J. van Loo, in leven predikant te Ootmarsum” schreef.
Museum Catharijne- convent, Utrecht
De verdwenen papiermolen “de Engel” aan de Mosbeek op erve van der Ham in Mander
© Willie Bosch
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl