Papier in Twente Twente was in het verleden bekend om z’n textiel en metaalnijverheid. Toch was ook PAPIER in de 18e eeuw een product dat hier succesvol werd vervaardigd. Men maakte gebruik van de vele watermolens en helder stromende beekjes om een hoogwaardig wit papier te scheppen dat ook met een prijs is bekroond. Deze papiermolens zijn gebouwd in de omgeving van Mander, Hezingen/Nutter, Oud Ootmarsum, Geesteren, Oldenzaal, Deurningen en net over de grens in Wilsum (Duitsland). In Oldenzaal stond een papiermolen die door de wind werd aangedreven. Alle andere Twentse papiermolens werden via een waterrad op de beken aangedreven en met het schone heldere water werd papier geschept. Op de volgende pagina’s worden de papiermolens per plaats omschreven en u vindt er bijpassende foto’s van de molens waaruit later de Berghuizer Papierfabriek van de firma B. Cramer in Wapenveld is ontstaan, die zijn oorsprong vond in Mander.
Museumwerkplaats de Akker is een kleinschalige grafische werkplaats in Hengelo, dat is opgericht door grafisch ontwerper Willie Bosch. Wij hebben in de loop van de tijd een historische collectie sierpapieren en watermerken verzameld en in diverse heemkunde bladen artikelen geschreven over de geschiedenis van de Twentse papierindustrie. In onze museumwerkplaats vindt u ook een mooie verzameling materialen en gereedschappen uit oude boekdrukkerijen, boek- binderijen, een collectie fraaie typografische boekbanden en exlibris. Een deel van deze collectie willen we op onze website laten zien. Veel plezier..!
P A P I E R G E S C H I E D E N I S T W E N T E
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl